TV& VIDEO

cai thuốc lá

Tặng thêm 6 ngày nghỉ phép cho nhân viên không hút thuốc lá

Tặng thêm 6 ngày nghỉ phép cho nhân viên không hút thuốc lá

VTV.vn - Một công ty ở Nhật Bản đang áp dụng chính sách tặng thêm 6 ngày nghỉ phép cho những nhân viên không hút thuốc lá.