TV& VIDEO

cải tổ lớn

Tổng thống Timor Leste chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Gusmao

Tổng thống Timor Leste chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Gusmao

Ngày 9/2, Tổng thống Timor Leste - Taur Matan Ruak - đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Xanana Gusmao, dọn đường cho một cuộc cải tổ lớn trong Chính phủ.