TV& VIDEO

cấm biển

Các tỉnh Nam Trung Bộ sẵn sàng sơ tán dân trước bão số 14

Các tỉnh Nam Trung Bộ sẵn sàng sơ tán dân trước bão số 14

VTV.vn - Do đặc điểm của bão số 14 là di chuyển nhanh và không ngừng mạnh lên, nên các địa phương từ Phú Yên đến Bà Rịa Vũng Tàu đã cấm biển ngay từ trưa 18/11.