cầm cố

Thiếu tiền, người giàu Hong Kong cầm cố... túi xách

Thiếu tiền, người giàu Hong Kong cầm cố... túi xách

 Một hình thức kinh doanh mới được mở ra ở Hong Kong đó là cho vay thế chấp những chiếc túi xách hàng hiệu. Trong một thành phố mà người tiêu dùng luôn săn tìm các sản phẩm xa xỉ mới nhất, thì cho vay thế chấp bằng túi xách là một ngành kinh doanh rất hấp dẫn.