TV& VIDEO

Cam Lâm

Hạ tải trọng, tăng cước phí: Thương lái gây sức ép nông dân

Hạ tải trọng, tăng cước phí: Thương lái gây sức ép nông dân

Lấy lý do phải hạ tải khi qua các trạm cân xe, các thương lái một mặt không thu mua nông sản, mặt khác đẩy giá thu mua xuống mức thấp hơn một nửa so với trước.