TV& VIDEO

cầm máu

Chẩn đoán, điều trị bệnh rối loạn di truyền đông - cầm máu

Chẩn đoán, điều trị bệnh rối loạn di truyền đông - cầm máu

Bị chảy máu khó cầm ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, thường gặp nhất ở cơ, khớp là đặc điểm của bệnh rối loạn di truyền đông - cầm máu, tên khoa học là Hemophilia.