TV& VIDEO

cẩm thạch

“Ngược thời gian” ở pháo đài đỏ Red Fort

“Ngược thời gian” ở pháo đài đỏ Red Fort

Khám phá Red Fort - Pháo đài đỏ vùng Arga, Ấn Độ, chúng tôi như được "ngược thời gian" trở về với một vương triều cách đây 5 thế kỷ.