TV& VIDEO

Cấm vận Cuba

Mỹ bỏ phiếu trắng với nghị quyết của Liên Hợp Quốc

Mỹ bỏ phiếu trắng với nghị quyết của Liên Hợp Quốc

VTV.vn - Trong hơn 50 năm qua, lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ đã khiến Cuba thiệt hại hơn 125 tỷ USD.