TV& VIDEO

cam Vinh

Khai mạc Hội chợ cam Vinh

Khai mạc Hội chợ cam Vinh

VTV.vn - Hội chợ cam Vinh năm 2017 được khai mạc tại Nghệ An vào hôm qua (28/12).