TV& VIDEO

cấm xuất cảnh

Peru cấm Tổng thống vừa xin từ chức P.Kuczynski ra nước ngoài

Peru cấm Tổng thống vừa xin từ chức P.Kuczynski ra nước ngoài

VTV.vn - Viện Kiểm sát Peru đã đề nghị cấm xuất cảnh đối với Tổng thống vừa xin từ chức Pedro Pablo Kuczynski.