TV& VIDEO

cấm xuất cảnh

Dự thảo cấm xuất cảnh nếu nợ thuế trên 50 triệu đồng

Dự thảo cấm xuất cảnh nếu nợ thuế trên 50 triệu đồng

VTV.vn - Các trường hợp nợ thuế từ 50 triệu đồng (với cá nhân), 1 tỷ đồng (với đại diện doanh nghiệp) có thể bị cấm xuất cảnh theo đề xuất mới của Bộ Tài chính.