TV& VIDEO

cảm xúc

Thư về miền Trung: "Lòng Mẹ" (21h15 thứ Năm, 18/01 trên VTV8)

Thư về miền Trung: "Lòng Mẹ" (21h15 thứ Năm, 18/01 trên VTV8)

VTV.vn - Muôn chiều cảm xúc của người con xa xứ sẽ được gửi gắm trong Thư về miền Trung tuần này, phát sóng 21h15 thứ Năm (18/1) trên VTV8.