TV& VIDEO

camera giao thông

Dự kiến lắp đặt hệ thống quản lý giao thông thông minh tại cảng Cát Lái

Dự kiến lắp đặt hệ thống quản lý giao thông thông minh tại cảng Cát Lái

VTV.vn - Theo đề xuất từ Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM, cảng Cát Lái sắp tới có thể được lắp đặt hệ thống quản lý giao thông thông minh.