căn bệnh thế kỷ

Tương lai nào cho người mắc HIV/AIDS tại Việt Nam?

Tương lai nào cho người mắc HIV/AIDS tại Việt Nam?

VTV.vn - Khi các nguồn viện trợ cho điều trị HIV/AIDS dần kết thúc vào năm 2019, người bệnh và cả ngành y tế Việt Nam phải "tự lực cánh sinh" trong việc điều trị căn bệnh thế kỷ...