TV& VIDEO

cán bộ địa chính

Kỷ luật cán bộ vì để thất lạc sổ đỏ ở Phú Xuyên, Hà Nội

Kỷ luật cán bộ vì để thất lạc sổ đỏ ở Phú Xuyên, Hà Nội

VTV.vn - Huyện ủy Phú Xuyên vừa quyết định kỷ luật với một số tập thể và cá nhân có liên quan tới việc hơn 100 cuốn sổ đỏ ở xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, Hà Nội bị thất lạc.