TV& VIDEO

cán bộ thanh tra

Kiểm soát xe quá tải từ đầu nguồn

Kiểm soát xe quá tải từ đầu nguồn

VTV.vn - Biện pháp để kiểm soát tốt việc chấp hành quy định về tải trọng là cần kiểm soát từ đầu nguồn.