TV& VIDEO

cán bộ thuế

TP.HCM: Khuyến khích không thanh toán tiền mặt tại trường học, chợ đầu mối

TP.HCM: Khuyến khích không thanh toán tiền mặt tại trường học, chợ đầu mối

VTV.vn - TP.HCM đang mong muốn ứng dụng giải pháp công nghệ không sử dụng tiền mặt tại các trường học và trả tiền hàng hoá ở 3 chợ đầu mối của Thành phố.