TV& VIDEO

cán bộ thuế

Khoảng 300 cán bộ thuế, hải quan bị kỷ luật hàng năm

Khoảng 300 cán bộ thuế, hải quan bị kỷ luật hàng năm

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, hàng năm có khoảng 300 cán bộ thuế, hải quan bị Bộ tiến hành xử lý nội bộ, kỷ luật.