TV& VIDEO

cán bộ xã

Đề án đào tạo cán bộ nguồn xã, phường tại Đà Nẵng đạt nhiều kết quả tích cực

Đề án đào tạo cán bộ nguồn xã, phường tại Đà Nẵng đạt nhiều kết quả tích cực

VTV.vn - Sáng nay (1/9), hội nghị tổng kết đề án tạo nguồn cán bộ xã, phường tại TP. Đà Nẵng đã được tổ chức.