cán bộ y tế

Vai trò y tế cơ sở trong phòng chống tác hại thuốc lá

Vai trò y tế cơ sở trong phòng chống tác hại thuốc lá

VTV.vn - Nhiều năm qua, những cộng tác viên y tế từ cơ sở đã đóng góp đắc lực vào công tác tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá.