căn hộ cho thuê

Nguồn cung căn hộ giảm trong năm 2017

Nguồn cung căn hộ giảm trong năm 2017

VTV.vn - Tổng nguồn cung căn hộ đã có xu hướng giảm trong năm 2017 với khoảng 33.000 căn, giảm 5% so với năm 2016, trong đó, giảm mạnh nhất là nguồn cung căn hộ cao cấp.