TV& VIDEO

Can thiệp tim mạch

Nâng cao kỹ thuật can thiệp tim mạch tuyến tỉnh

Nâng cao kỹ thuật can thiệp tim mạch tuyến tỉnh

VTV.vn - Trong 5 năm qua, Bệnh viện Tim đã tích cực chuyển giao kỹ thuật tim mạch cho các bệnh viện ở khu vực Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng.