TV& VIDEO

cảng Cái Mép

Tập đoàn Hanjin phá sản chưa ảnh hưởng nhiều tới Việt Nam

Tập đoàn Hanjin phá sản chưa ảnh hưởng nhiều tới Việt Nam

VTV.vn - Theo ghi nhận ban đầu, việc tập đoàn Hanjin phá sản không có nhiều ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Việt Nam.