TV& VIDEO

Cảng Chân Mây

Ứng phó bão số 11, Thừa Thiên Huế thực hiện lệnh cấm biển

Ứng phó bão số 11, Thừa Thiên Huế thực hiện lệnh cấm biển

VTV.vn - Từ ngày 15/10, tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện lệnh cấm biển đối với tất cả phương tiện tàu thuyền đánh bắt trên biển và trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.