TV& VIDEO

cảng đầu mối

Thiếu một cảng đầu mối xuất khẩu trực tiếp ở ĐBSCL

Thiếu một cảng đầu mối xuất khẩu trực tiếp ở ĐBSCL

VTV.vn - Hiện nay, hơn 80% hàng hóa xuất nhập khẩu của vùng ĐBSCL vẫn phải tiếp chuyển qua các cảng ở TP.HCM và Đông Nam Bộ.