TV& VIDEO

cảng hàng không việt nam

Sai phạm hơn 3.600 tỷ đồng tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam

Sai phạm hơn 3.600 tỷ đồng tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam

VTV.vn - Tổng số tiền và tài sản vi phạm tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị thành viên lên đến hơn 3.600 tỷ đồng.