TV& VIDEO

cảng nước sâu

Hà Tĩnh xem xét kỷ luật 5 cán bộ liên quan đến sự cố Formosa

Hà Tĩnh xem xét kỷ luật 5 cán bộ liên quan đến sự cố Formosa

VTV.vn - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh kết luận 5 cán bộ có vi phạm, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.