TV& VIDEO

căng thẳng chính trị

Đồng nội tệ Ukraine giảm giá kỷ lục

Đồng nội tệ Ukraine giảm giá kỷ lục

Tình hình căng thẳng chính trị leo thang giữa Ukraine và Nga đã khiến đồng nội tệ của Ukraine (Hryvnia) giảm giá kỷ lục.