TV& VIDEO

cảnh báo

Hồi chuông cảnh báo từ các trận siêu bão trên thế giới

Hồi chuông cảnh báo từ các trận siêu bão trên thế giới

VTV.vn - Các trận siêu bão trên thế giới diễn ra gần đây như Harvey, Irma đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.