TV& VIDEO

cành đào

Dùng điều hòa để đào Tết nở đúng thời điểm

Dùng điều hòa để đào Tết nở đúng thời điểm

VTV.vn - 70 gốc đào thất thốn (đào quý) đã được nông dân Nhật Tân đầu tư trồng trong các nhà kín, có lắp điều hòa để điều chỉnh nhiệt độ.