TV& VIDEO

cánh đồng lúa

Cần Thơ xây dựng cánh đồng lúa sạch

Cần Thơ xây dựng cánh đồng lúa sạch

VTV.vn - Đây được xem là giải pháp hình thành chuỗi giá trị lúa gạo bền vững của tỉnh Cần Thơ.