TV& VIDEO

cánh đồng mẫu

Thừa Thiên Huế phấn đấu mở rộng diện tích cánh đồng mẫu lớn

Thừa Thiên Huế phấn đấu mở rộng diện tích cánh đồng mẫu lớn

VTV.vn - Tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, bền vững và phấn đấu đến năm 2020 xây dựng 5.500ha cánh đồng mẫu lớn.