TV& VIDEO

Thác Bản Giốc

Hành trình Non nước Cao Bằng được công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO

Hành trình Non nước Cao Bằng được công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO

VTV.vn - Từ năm 2015, UBQG UNESCO đã giới thiệu với tỉnh Cao Bằng mô hình phát triển bền vững của Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO.