TV& VIDEO

Cao bằng

Gạo nếp cẩm Yên Thổ - Nông sản đặc trưng vùng Bảo Lâm ở Cao Bằng

Gạo nếp cẩm Yên Thổ - Nông sản đặc trưng vùng Bảo Lâm ở Cao Bằng

VTV.vn - Vùng Bảo Lâm ở Cao Bằng có một loại nông sản đặc trưng, đó là gạo nếp cẩm Yên Thổ với nhiều dinh dưỡng.