TV& VIDEO

Cao Phong

"Lời ru buồn" ở... làng tảo hôn

"Lời ru buồn" ở... làng tảo hôn

 Trong vòng 1 năm đã có hơn 80 cặp tảo hôn, đây là thực tế đang diễn ra tại huyện miền núi Cao Phong, tỉnh Hòa Bình...