TV& VIDEO

cao su Việt Nam

Trước 1/1/2018, Bộ Công an phải báo cáo Thủ tướng về sai phạm của Tập đoàn Cao su (VRG)

Trước 1/1/2018, Bộ Công an phải báo cáo Thủ tướng về sai phạm của Tập đoàn Cao su (VRG)

VTV.vn -Bộ Công an được yêu cầu điều tra các vụ việc tại VRG, báo cáo kết quả điều tra trước ngày 1/1/2018. Riêng VRG phải báo cáo về hiện trạng sử dụng đất đai trước tháng 7/2018.