cao tốc Bắc - Nam

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

VTV.vn - Hiện đã gần đến hạn các Ban quản lý dự án phải hoàn tất các thủ tục chuẩn bị cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam theo yêu cầu của Bộ GTVT.