TV& VIDEO

cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu với các nhà thầu thi công, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.