TV& VIDEO

cấp biển số

Nhiều ưu đãi cho xe năng lượng mới tại Trung Quốc

Nhiều ưu đãi cho xe năng lượng mới tại Trung Quốc

VTV.vn - Trung Quốc hiện áp dụng rất nhiều chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích người dân sử dụng các loại xe hơi năng lượng mới để giảm áp lực đối với môi trường.