TV& VIDEO

cấp đất

Giao nhầm 12ha đất quốc phòng tại Đăk Nông

Giao nhầm 12ha đất quốc phòng tại Đăk Nông

VTV.vn - Tại tỉnh Đăk Nông, 12ha đất quốc phòng đã bị cấp nhầm cho người dân sử dụng để canh tác.