TV& VIDEO

cấp giấy chứng nhận nhà đất

TP.HCM sẽ cấp giấy chứng nhận nhà đất cho giấy chuyển nhượng viết tay

TP.HCM sẽ cấp giấy chứng nhận nhà đất cho giấy chuyển nhượng viết tay

VTV.vn - Tháng 9/2016, những người mua bán, được cho, tặng nhà đất bằng giấy tay sau ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/1/2008 sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất.