TV& VIDEO

cấp giấy phép lái xe

Gia Lai - địa phương đầu tiên sát hạch cấp giấy phép lái xe trong 2 giờ

Gia Lai - địa phương đầu tiên sát hạch cấp giấy phép lái xe trong 2 giờ

VTV.vn - Gia Lai là địa phương đầu tiên trong cả nước đã thực hiện đồng bộ việc sát hạch và cấp giấy phép lái xe ô tô và mô tô trong vòng 2 giờ đồng hồ trên toàn tỉnh.