cấp giấy phép

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Khánh Hòa

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Khánh Hòa

VTV.vn - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Sở VHTT&DL.