TV& VIDEO

cấp nước sạch

TP.HCM: Luẩn quẩn vòng xoay cung - cầu nước sạch

TP.HCM: Luẩn quẩn vòng xoay cung - cầu nước sạch

VTV.vn - Tại một số địa bàn ở TP.HCM, dù nước sạch được đưa đến tận nhà nhưng người dân không sử dụng hoặc sử dụng rất ít.