TV& VIDEO

cấp nước sạch

Hà Nội: Nước sạch về nông thôn vẫn còn nhiều trắc trở

Hà Nội: Nước sạch về nông thôn vẫn còn nhiều trắc trở

VTV.vn - Đường ống dẫn nước sạch đã về tận thôn xóm nhưng thay vì vui mừng, người dân lại bức xúc vì kinh phí.