cấp nước sinh hoạt

Quá tải các công trình cấp nước sạch ở Quảng Ngãi

Quá tải các công trình cấp nước sạch ở Quảng Ngãi

VTV.vn - Các công trình cấp nước sạch cho người dân tại tỉnh Quảng Ngãi lúc này đã khai thác vượt công suất nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu thực tế.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive