TV& VIDEO

cấp nước sinh hoạt

Bình Định: Nhiều vùng ở huyện An Lão vẫn bị chia cắt sau bão số 12

Bình Định: Nhiều vùng ở huyện An Lão vẫn bị chia cắt sau bão số 12

VTV.vn - Hơn 1 tuần sau cơn bão số 12, cuộc sống của người dân huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định vẫn gặp nhiều khó khăn do giao thông bị chia cắt.