TV& VIDEO

cấp nước sinh hoạt

Hà Nội: Sẽ kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước 100% cơ sở cấp nước đang hoạt động

Hà Nội: Sẽ kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước 100% cơ sở cấp nước đang hoạt động

VTV.vn - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 223/KH-SYT về triển khai thanh tra, kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước uống, nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố năm 2018.