cấp phép hoạt động

Khó kiểm soát các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ

Khó kiểm soát các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ

VTV.vn - Sở Y tế Hà Nội không thể kiểm soát nổi và cần có sự phối hợp của các quận huyện rà soát liên tục để chấn chỉnh siết chặt các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive