TV& VIDEO

cấp phép xây dựng

TP.HCM chính thức thí điểm cấp giấy phép xây dựng trong 42 ngày

TP.HCM chính thức thí điểm cấp giấy phép xây dựng trong 42 ngày

VTV.vn - UBND TP.HCM vừa ban hành Quy trình thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp Giấy phép xây dựng.