TV& VIDEO

cấp phép

Bộ TT-TT : Phải tăng cường quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp

Bộ TT-TT : Phải tăng cường quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp

VTV.vn - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra văn bản yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp.