TV& VIDEO

cấp Phó

Dư thừa cấp phó khắp nơi

Dư thừa cấp phó khắp nơi

VTV.vn - Không chỉ riêng Hải Dương, nhiều tỉnh, thành cũng đang thừa lãnh đạo cấp phó phòng trở lên.