TV& VIDEO

cấp sổ hồng

TP.HCM tìm giải pháp cấp sổ hồng cho người dân

TP.HCM tìm giải pháp cấp sổ hồng cho người dân

VTV.vn - UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan đang thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân.