TV& VIDEO

Cặp song sinh

Mẹ của cặp song sinh bị dính liền đầu tại Mỹ: “Chúng xinh đẹp và hài hước nữa”

Mẹ của cặp song sinh bị dính liền đầu tại Mỹ: “Chúng xinh đẹp và hài hước nữa”

VTV.vn - Cặp song sinh Jadon và Anias McDonald (Mỹ) sinh ra với phần đầu dính liền, cùng chia sẻ 1,5cm mô não.