TV& VIDEO

cấp thị thực

Cung cấp thị thực dài hạn, Trung Quốc thu hút nhân tài nước ngoài

Cung cấp thị thực dài hạn, Trung Quốc thu hút nhân tài nước ngoài

VTV.vn - Nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài, Trung Quốc vừa thông báo sẽ cấp loại thị thực dài hạn mới.