Carmen

Justin Bieber nghỉ dưỡng tại Mexico sau scandal

Justin Bieber nghỉ dưỡng tại Mexico sau scandal

Sau scandal phát ngôn phân biệt chủng tộc, Justin đã cùng bạn bè bay sang Mexico để nghỉ dưỡng.